Chủ đề Tư pháp – Hộ tịch

Đối với trường hợp đăng ký lại việc kết hôn, mục nơi đăng ký kết hôn trong Giấy chứng nhận kết hôn được ghi như thế nào?+5000 điểm
Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký giám hộ theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+5000 điểm
Việc thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân?+5000 điểm
Trường hợp nào sau đây đương sự phải có mặt theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+5000 điểm
Thời hạn thực hiện niêm yết văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã là bao nhiêu ngày?+1000 điểm
Việc đính chính văn bản được áp dụng trong trường hợp nào theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP?+1000 điểm
Việc chứng thực bản sao từ bản chính được thực hiện tại địa điểm nào theo quy định của pháp luật?+5000 điểm
Đối tượng nào sau đây có trách nhiệm tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+5000 điểm
Văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp xã có thể được niêm yết tại địa điểm nào sau đây theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định của Nghị định số 91/2006/NĐ-CP?+5000 điểm
Văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp xã được thể hiện bằng ngôn ngữ nào theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004?+1000 điểm
Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật do cấp xã ban hành phải được công bố công khai sau bao nhiêu ngày?+5000 điểm
Thứ tự ưu tiên của văn bản được sử dụng để rà soát, hệ thống hóa theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+5000 điểm
Đối tượng nào sau đây không thuộc diện sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch?+5000 điểm
Hành vi làm sai lệch nội dung của bản chính để chứng thực bản sao bị áp dụng hình thức xử phạt nào sau đây theo quy định của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP?+5000 điểm
Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi năm 2010?+5000 điểm
Trường hợp nào sau đây không thực hiện việc chứng thực điểm chỉ?+2000 điểm
Công dân Việt Nam đăng ký nhu cầu nhận con nuôi tại cơ quan nào sau đây?+5000 điểm
Thời hạn chứng thực chữ ký được quy định như thế nào trong trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực?+5000 điểm
Công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã không lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi nào sau đây?+5000 điểm
Thời hạn lưu trữ bản sao khi thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính là bao nhiêu lâu theo quy định của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký?+5000 điểm
Thời hạn cho phép thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP?+5000 điểm
Thời hạn văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải được gửi tới các cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND?+2000 điểm
Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch.+5000 điểm
Thời điểm nào sau đây được dùng để tính số liệu thống kê kèm báo cáo 06 tháng về chứng thực của UBND cấp xã theo quy định của Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP?+5000 điểm
Đối tượng nào sau đây có trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em bị bỏ rơi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi?+5000 điểm
Nghị định số 40/2010/NĐ-CP quy định các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật nào dưới đây?+5000 điểm
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị trong bao lâu theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+5000 điểm
Văn bản nào sau đây không thuộc đối tượng kiểm tra và xử lý theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP?+2000 điểm
Phần ghi về người mẹ trong Giấy khai sinh của con đối với trường hợp người cha làm thủ tục nhận con mà không cần có ý kiến của người mẹ được quy định như thế nào tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP?+5000 điểm
Trường hợp nào sau đây không cần phải có văn bản ủy quyền khi thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+5000 điểm
Thời hạn đăng ký khai tử theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+5000 điểm

Chủ đề Tư pháp – Hộ tịch

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Tại sao bạn cần bảo mật dữ liệu và thông tin? An toàn dữ liệu luôn là mối quan tâm hàng đầu với những người sử dụng máy tính.

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

Đơn vị vận chuyển sẽ liên lạc để giao hàng tối đa mấy lần cho mỗi đơn hàng? Với mỗi đơn hàng, nhân viên vận chuyển sẽ

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Google Tài khoản thư Gmail

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Google Tài khoản thư Gmail

Đối với máy sử dụng hệ điều hành Android , việc có tài khoản Google trên máy sẽ cho bạn nhiều tiện ích ( Tải ứng dụng , đồng

Thông tin công ty
Công ty Cp Phát triển HTTPGROUP.Co.ltd
Trụ sở chính: 48/13A, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0707403397
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top
Page loaded in 0.795041 seconds