Lý Luận Chính Trị

Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNDVBC.+1000 điểm
Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC?+1000 điểm
Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay đổi vị trí của vật thể trong không gian?+1000 điểm
Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các phân tử, các hạt cơ bản…?+1000 điểm
Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm MácLênin là gì?+1000 điểm
Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:+1000 điểm
Sai lầm của các quan niệm quy vật trước Mác về vật chất là gì?+1000 điểm
Quan điểm: “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan điểm của trường phái triết học nào?+5000 điểm
V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …, được … chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống +1000 điểm
6. Quan điểm: \"Bản chất của thế giới là ý thức\" là quan điểm của trường phái triết học nào?+1000 điểm
Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?+5000 điểm
Theo Ăngghen, vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản?+1000 điểm
Theo Ph.Ăngghen, một trong những phương thức tồn tại cơ bản của vật chất là:+1000 điểm
Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì?+5000 điểm
Đêmôcrít nhà triết học cổ Hy Lạp quan niệm vật chất là gì?+1000 điểm
Theo triết học MácLênin vật chất là:+5000 điểm
Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm:+1000 điểm
Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là:+5000 điểm
Theo quan điểm của CNDVBC, nguồn gốc xã hội của ý thức là:+1000 điểm
Chọn câu trả lời đúng:+1000 điểm
Chọn câu trả lời đúng+2000 điểm
Chọn câu trả lời đúng với quan điểm của triết học MácLênin+1000 điểm
Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC:+1000 điểm
Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC.+2000 điểm
Giá trị sử dụng của hang hóa+5000 điểm
Điều kiện cho sự ra đời và phát triển của kinh tế hang hóa+1000 điểm
Kinh tế tự nhiên (tự cung, tự cấp) là sản xuất để:+1000 điểm
Giá cả nhỏ hơn giá trị khi:+5000 điểm
Giá cả lớn hơn giá trị khi:+1000 điểm
Giá cả bằng giá trị khi:+1000 điểm
Tác dụng quy luật giá trị+2000 điểm

Lý Luận Chính Trị

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Tại sao bạn cần bảo mật dữ liệu và thông tin? An toàn dữ liệu luôn là mối quan tâm hàng đầu với những người sử dụng máy tính.

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

Đơn vị vận chuyển sẽ liên lạc để giao hàng tối đa mấy lần cho mỗi đơn hàng? Với mỗi đơn hàng, nhân viên vận chuyển sẽ

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Google Tài khoản thư Gmail

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Google Tài khoản thư Gmail

Đối với máy sử dụng hệ điều hành Android , việc có tài khoản Google trên máy sẽ cho bạn nhiều tiện ích ( Tải ứng dụng , đồng

Thông tin công ty
Công ty Cp Phát triển HTTPGROUP.Co.ltd
Trụ sở chính: 48/13A, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0707403397
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top
Page loaded in 0.775940 seconds