TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố:+5000 điểm
\"Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào\". Câu nói trên là của ai?+1000 điểm
Sức lao động là:+5000 điểm
Lao động sản xuất có đặc trưng cơ bản là:+1000 điểm
Lao động sản xuất có vai trò gì đối với con người?+5000 điểm
Đối tượng lao động là:+1000 điểm
Chọn ý đúng trong các ý dưới đây:+1000 điểm
Thuật ngữ \"kinh tế- chính trị\" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?+5000 điểm
Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm \"kinh tế- chính trị\"?+1000 điểm
Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?+5000 điểm
Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?+5000 điểm
D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?+1000 điểm
Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của:+5000 điểm
Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?+1000 điểm
Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là:+5000 điểm
Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế:+1000 điểm
Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế:+5000 điểm
Để nghiên cứu kinh tế- chính trị Mác- Lênin có thể sử dụng nhiều phương pháp, phương pháp nào quan trọng nhất?+5000 điểm
Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ:+1000 điểm
Trừu tượng hoá khoa học là:+5000 điểm
Chức năng nhận thức của kinh tế - chính trị là nhằm:+5000 điểm
Chức năng phương pháp luận của kinh tế- chính trị Mác- Lênin thể hiện ở:+1000 điểm
Chức năng tư tưởng của kinh tế- chính trị Mác – Lê nin thể hiện ở:+1000 điểm
Bản chất khoa học và cách mạng của kinh tế - chính trị Mác- Lênin thể hiện ở chức năng nào?+1000 điểm
Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội?+1000 điểm
Để xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa của các hiện tượng kinh tế- xã hội phải xuất phát từ:+5000 điểm
Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố:+1000 điểm
Chỉ số phát triển của con người (HDI) của các quốc gia được đánh giá dựa trên:+1000 điểm
Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo?+5000 điểm
Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta là:+1000 điểm
Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải được tiến hành dựa trên cơ sở:+5000 điểm

TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Tại sao bạn cần bảo mật dữ liệu và thông tin? An toàn dữ liệu luôn là mối quan tâm hàng đầu với những người sử dụng máy tính.

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

Đơn vị vận chuyển sẽ liên lạc để giao hàng tối đa mấy lần cho mỗi đơn hàng? Với mỗi đơn hàng, nhân viên vận chuyển sẽ

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Google Tài khoản thư Gmail

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Google Tài khoản thư Gmail

Đối với máy sử dụng hệ điều hành Android , việc có tài khoản Google trên máy sẽ cho bạn nhiều tiện ích ( Tải ứng dụng , đồng

Thông tin công ty
Công ty Cp Phát triển HTTPGROUP.Co.ltd
Trụ sở chính: 48/13A, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0707403397
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top
Page loaded in 0.730825 seconds