Trắc nghiệm Luật phòng chống tham nhũng

Thế nào là tham nhũng?+1000 điểm
Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc gia+5000 điểm
Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?+1000 điểm
Nội dung xác minh tài sản, thu nhập trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào?+5000 điểm
Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?+1000 điểm
Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì:+5000 điểm
Chủ thể nào sau đây không được quy định là người có chức vụ, quyền hạn?+3000 điểm
Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến lĩnh vực nào dưới đây không phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác?+5000 điểm
Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?+1000 điểm
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?+5000 điểm
Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?’+1000 điểm
Có bao nhiêu hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.+2000 điểm
Chọn đáp án đúng+1000 điểm
Thế nào là vụ lợi.+5000 điểm
Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?+1000 điểm
Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?+5000 điểm
Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định việc xử lý tài sản tham nhũng như thế nào?+2000 điểm
Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm những gì?+5000 điểm
Tài sản nào sau đây của người có nghĩa vụ kê khai tài sản khi tăng thêm phải giải trình nguồn gốc?+1000 điểm
Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?+5000 điểm
Chọn đáp án đúng+1000 điểm
Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?+5000 điểm
Tài sản, thu nhập nào dưới đây không thuộc tài sản, thu nhập phải kê khai?+1000 điểm
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?+5000 điểm
Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?+1000 điểm
Đối tượng nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?+5000 điểm
Các loại tài sản, thu nhập nào phải kê khai?+1000 điểm
Bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai như thế nào?+5000 điểm
Việc kê khai tài sản, thu nhập được tổ chức như thế nào?+1000 điểm
Xin hỏi, cơ quan, tổ chức thực hiện công khai các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước bằng hình thức nào?+1000 điểm

Trắc nghiệm Luật phòng chống tham nhũng

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Tại sao bạn cần bảo mật dữ liệu và thông tin? An toàn dữ liệu luôn là mối quan tâm hàng đầu với những người sử dụng máy tính.

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

Đơn vị vận chuyển sẽ liên lạc để giao hàng tối đa mấy lần cho mỗi đơn hàng? Với mỗi đơn hàng, nhân viên vận chuyển sẽ

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Google Tài khoản thư Gmail

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Google Tài khoản thư Gmail

Đối với máy sử dụng hệ điều hành Android , việc có tài khoản Google trên máy sẽ cho bạn nhiều tiện ích ( Tải ứng dụng , đồng

Thông tin công ty
Công ty Cp Phát triển HTTPGROUP.Co.ltd
Trụ sở chính: 48/13A, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0707403397
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top
Page loaded in 0.836669 seconds